Методичні рекомендації щодо організації навчання з використанням технологій дистанційного навчання.

1. Перші кроки викладача в системі дистанційного навчання.

1.1. Як зареєструватися викладачеві в системі дистанційного навчання?

   Для організації навчання з використанням технологій дистанційного навчання (ДН) спочатку необхідно зареєструватись в системі ДН. Для цього треба звернутись з листом до Центру ДН за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., де вказати свої прізвище, ім’я, по батькові, кафедру, назву електронного (дистанційного) курсу. У відповідь викладач одержить власні реєстраційні дані (логін (Username), пароль (Password)) для входу у систему ДН за адресою: http://moodle.onaft.edu.ua. (Рис.1).

mvr1
Рис.1. Вхід до системи дистанційного навчання.

1.2. Як увійти до власних курсів?

   Після коректного введення даних (слідкувати за регістром клавіатури), тобто Username та Password користувач натискає кнопку «Login» та потрапляє до своїх курсів (Рис.2) і згодом поступово наповнює їх необхідними матеріалами. Створення та розміщення електронних (дистанційних) курсів відбувається в системі навчання Moodle. Moodle є одною з найбільш розвинених систем електронного навчання, яка має багатомовний інтерфейс, надає можливість організувати повноцінний навчальний процес, включаючи засоби навчання, систему контролю й оцінювання навчальної діяльності студентів, а також інші необхідні складові системи підтримки навчального процесу. На даному етапі використання система на базі Moodle застосовується для підтримки традиційного навчання на денній і заочній формах навчання, зокрема для організації самостійної роботи студентів. Для того, щоб використовувати можливості системи, треба мати комп’ютер, підключений до мережі Інтернет.

mvr2
Рис.2. Вхід до власних курсів в системі Moodle.

2. Створення власного електронного (дистанційного) курсу.

   При створенні дистанційного курсу можна крім даних рекомендацій користуватись довідниковими матеріалами по системі Moodle, розміщеними на сайті Центру ДН (електронна адреса http://moodle.onaft.edu.ua), відповідна вкладка «Система Moodle».
   При виникненні будь-яких труднощів при створенні власного курсу викладачі звертаються до співробітників Центру ДН за поштовими адресами, вказаними вище. Для оперативного зв’язку використовуйте телефон (номери також вказані на сайті Центру ДН).
   За замовленням викладача можливо його підключення до будь-якого якісно створеного дистанційного курсу (можна запропонувати «Українська мова (за професійним спрямуванням)» з циклу Гуманітарної та соціально-економічної підготовки, «Фізика» або «Вища математика» з циклу Математичної, природничо-наукової підготовки, «Організація баз даних» з циклу Професійної та практичної підготовки. Слід відмітити, що розглядати будь-який з цих курсів треба тільки як приклад, автор у своєму курсі може розміщувати матеріали за власним бажанням.

2.1. Які рекомендації щодо структури курсу електронного навчання?

   Матеріал по кожній дисципліні повинен бути розділений на окремі теми, рекомендований формат представлення – *.pdf (хоча не виключаються звичайні формати текстового матеріалу *.doc, *.docx, *.rtf та інші).

   Рекомендована структура курсу електронного навчання:

  • Конспекти лекцій (або навчальні посібники). Лекційний матеріал повинен мати не менш ніж 10000 знаків (1/4 друкованого листа) на 1 академічну годину;
  • Методичні розробки для практичних та (або) лабораторних занять. Мають бути проведені докладні інструкції з вивчення матеріалу;
  • Тести або завдання для контрольних робіт, обсяг не менше 20 завдань з кожної теми. Для завдань можуть визначатися термін здачі, максимальна оцінка (студенти можуть закачувати відповіді на завдання на сервер, де автоматично записується час відповіді). Тести автоматично оцінюються. Підтримуються різні види питань: так/ні, вибір одного або вибір декількох варіантів, питання у відкритій формі, відповідність та інші. Тести можуть мати обмежені тимчасові рамки та інші налаштування;
  • Матеріали до самостійного розгляду. В методичних матеріалах до самостійного розгляду викладач повинен ознайомити студентів з метою виконання самостійної роботи, термінами та методикою виконання, формами контролю, критеріями оцінки виконаної самостійної роботи;
  • Питання для підготовки до екзаменів та заліків, в тому числі, питання для самоперевірки з відповідями та тренувальні завдання;
  • Довідникові матеріали, тлумачні словники. Навчальні матеріали за повнотою змісту мають бути складені таким чином, щоб мінімізувати звертання студента до додаткової навчальної інформації.
  • Рекомендована література.

   Як приклад, на Рисунку 3 наведений фрагмент створеного курсу фізики.

   Разом з тим, для якісного забезпечення навчання, крім вказаних вище матеріалів, було б доцільно підготувати також відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо, різні відео-демонстрації. Файли відео- та аудіозаписів можуть мати будь-який формат (*.avi, *.mpeg, *.flv та інші), розмір не повинен перевищувати 50 МБ. При наявності можливо також включити до курсу віртуальні лабораторні роботи, віртуальні тренажери, ділові ігри з методичними рекомендаціями по їх використанню та виконанню. Крім того, можливі також посилання на зовнішні електронні ресурси (наприклад, YouTube), де розміщені необхідні матеріали (найчастіше відео-файли). Останнє є дуже корисним при наявності великих за розміром та одночасно якісних матеріалів по дисципліні. Відповідне посилання розміщується в курсі, студент при натисненні на посилання переміщується на вказану адресу, дивиться матеріал, а після закінчення перегляду повертається назад до курсу.

mvr3
Рис.3. Фрагмент створеного курсу фізики.

2.2. З чого почати створення (редагування) власного курсу?

   Після входу до власного курсу натискаємо кнопку «Редагувати» у верхній правій частині екрана (Рис.4).
mvr4

Рис.4. Вигляд екрана курсу до розміщення матеріалів.

   В кожній темі з’являється напис «Додати діяльність або ресурс». Після натискання на цей напис з’являється наступне вікно (Рис.5).

mvr5
Рис.5. Вікно додавання діяльності або ресурсу.

2.3. Як додати до курсу файл?

   В системі Moodle існує багато видів ресурсів (статичних елементів) та діяльностей (інтерактивних елементів). З ресурсів найбільш простий для розміщення елемент «Файл», який знаходиться знизу списку. Після додавання «Файл», відкривається наступне вікно (Рис. 6).

mvr6
Рис. 6. Додавання Файлу.

   Заповнюємо поля «Назва», «Опис», відмічаємо «Показувати опис на сторінці курсу», натискаємо «Додати» в нижній частині екрану, після чого з’являється можливість обрати (Choose) на комп’ютері відповідний файл (Рис.7).

mvr7
Рис.7. Вибір Файлу.

   Після обрання відповідного Файлу завантажуємо його. Останній крок – «Зберегти та повернутися до курсу» (Рис.8). Аналогічно завантажуються всі інші файли курсу.

mvr8
Рис.8. Вигляд екрану після додавання файлу.

   Слід відмітити, що існує єдине обмеження для елементу «Файл» – за розміром (не повинен перевищувати 50 МБ). Для зручності подальшої роботи зі створеним курсом треба налаштувати його параметри. Для цього знаходимо в лівій нижній частині екрану напис «Редагувати параметри», натискаємо на нього, відкривається вікно (Рис.9).

mvr9
Рис.9. Параметри курсу.

   Обов’язково повинні бути заповнені «Повна та Коротка Назва курсу» (можуть збігатись), «Анотація курсу», «Кількість тижнів (тем)», «Дата початку навчання». Після введення інформації натискаємо «Зберегти зміни».

2.4. Як створити власний тест?

   З видів діяльностей найбільш важливим є Тест. Натискаємо «Додати діяльність або ресурс», далі обираємо «Тест» (Рис.10).

mvr10
Рис.10. Відкриття виду діяльності «Тест».

   Після натискання «Додати» відкривається вікно, в якому заповнюємо поля «Назва» (обов’язкове), «Опис», відмічаємо «Показувати опис на сторінці курсу» (Рис.11).

mvr11
Рис.11. Відкриття виду діяльностей «Тест».

   Робимо інші налаштування, з яких найбільш важливі такі: вибір часу (можна обрати та включити час початку та закінчення тестування, обмеження в часі, тобто тривалість тестування), оцінка (можна обрати кількість дозволених спроб, метод оцінювання у випадку декількох спроб), формат (порядок питань як у вікні редагування чи у випадковому порядку), представлення окремого питання (випадковий порядок відповідей чи ні), параметри перегляду (надавати студентам чи ні правильну відповідь, відмічати або ні правильну відповідь). Зробивши налаштування, натискаємо «Зберегти й повернутися до курсу». Тепер можна наповнювати Тест питаннями. Натискаємо на назву Тесту, далі «Редагування тесту», потім «Додати питання», після чого відкривається можливість обрати тип питання (Рис.12).

mvr12
Рис.12. Обрання типу питання.

2.5. Які види тестів існують?

   Розглянемо створення питань (в одному Тесті можна використовувати різні типи питань). Найбільш часто використовуються: Множинний вибір (спрощений варіант має назву Правильно/Неправильно), Відповідність, Числовий, Ессе.

2.6. Як створити вид тесту «Множинний вибір»?

   Почнемо з Множинного вибору, в якому треба задати питання та надати відповіді, з яких правильною може бути одна чи декілька. Обираємо цей тип, натискаємо «Далі», у наступному вікні – «Додати питання». Після цього потрапляємо до вікна редагування питання та відповідей. Заповнюються поля «Назва питання», «Текст питання», «Бал за замовчуванням», обирається «Одна чи кілька правильних відповідей» (Рис.13).

mvr13
Рис. 13. Множинний вибір.

   Далі заповнюємо поля відповідей. Варіант правильної відповіді відповідає 100%, інші – налаштуванню Нічого (Рис.14). У випадку декількох правильних відповідей обирають відсотки таким чином, щоб сума дорівнювала 100%.

mvr14

Рис.14. Заповнення відповідей.

   Після заповнення полів відповідей (кількість відповідей може бути будь-якою, рекомендуємо 4-5) натискаємо внизу сторінки «Зберегти зміни».

2.7. Як створити вид тесту «Відповідність»?

   Наступний тип питань – Відповідність. Для продовження наповнення тесту питаннями натискаємо «Редагування тесту», «Додати питання». Обираємо «Відповідність», натискаємо «Далі», переходимо до заповнення «Назва питання», «Текст питання», «Бал за замовчуванням» (Рис.15).

mvr15

Рис. 15. Відповідність.

   Задаємо відповідність питань і відповідей (Рис.16), після чого натискаємо «Зберегти зміни».

mvr16

Рис.16. Заповнення питань і відповідей.

2.8. Як створити вид тесту «Числовий»?

   Наступний тип питань – Числовий. Для продовження наповнення тесту питаннями на тискаємо «Редагування тесту», «Додати питання». Обираємо «Числовий», натискаємо «Далі», переходимо до заповнення «Назва питання», «Текст питання», «Бал за замовчуванням» (Рис.17).

mvr17

Рис. 17. Числовий тест.

   Заповнюємо правильну відповідь з похибкою (остання не обов’язково), можна також задати невірну відповідь (Рис.18).

mvr18

Рис.18. Заповнення відповідей в числовому тесті.

   Закінчується створення питання, як і в інших тестах, натисканням «Зберегти зміни».

2.9. Що таке «Есе»?

   Всі розглянуті вище види питань передбачають наявність одної правильної (кількох правильних) відповідей. Перевірка таких тестів проводиться системою автоматично і заноситься в Журнал оцінок (див. розділ 3). Однак в системі Moodle існує вид питання під назвою Есе, який вручну перевіряється викладачем. Як і раніше, обираємо вид питання, натискаємо «Далі», відкривається вікно. Заповнюємо «Назва питання», «Текст питання», «Бал за замовчуванням» (Рис.19).

mvr19
Рис.19. Додавання Есе.

   Нижче задаємо також «Розмір вікна для введення» (кількість строк), «Дозволяти чи ні прикріпляти файли» (варіанти Ні, 1, 2, 3, Не обмежено). Закінчуємо редагування тесту натисканням «Зберегти зміни».

2.10. Як зробити посилання на зовнішні електронні ресурси?

   Зупинимось також на тому, як зробити посилання на зовнішні електронні ресурси (наприклад, YouTube), де розміщені необхідні матеріали (найчастіше відео-файли). Переходимо в режим редагування курсу, натиснувши у правому верхньому куті «Редагувати». Після цього «Додати діяльність або ресурс», обираємо з ресурсів «URL (веб-посилання)» (Рис.20), натискаємо «Додати».

mvr20
Рис.20. Додавання зовнішнього ресурсу.

   Заповнюємо «Назва», «Опис», «Зовнішній URL». Само посилання можна написати або вибрати (Рис.21).

mvr21

Рис.21. Додавання нового URL (веб-посилання).

3. Робота зі студентами в рамках створеного дистанційного курсу.

3.1. Як реєструються студенти в системі дистанційного навчання?

   Реєстрація робиться співробітниками Центру ДН за сприяння деканатів. Створений список логінів та паролів буде знаходитись у відповідних деканатах. 

3.2. Як підключаються студенти до дистанційних курсів?

   Для підключення студентів певних груп до власного дистанційного курсу викладача останній звертається з листом до ЦДН, де вказує назву дистанційного курсу (дисципліну) та відповідні номери груп (наприклад, дисципліна «Фізика», групи 311, 312). Після підключення студентів до дистанційного курсу вони одержують права для входу до системи дистанційного навчання у відповідні курси, користуються розміщеними в курсі матеріалами, в тому числі, проходять тестування, виконують контрольні завдання. 

3.3. Що таке Журнал оцінок? Як зробити налаштування в ньому?

   Для контролю діяльності студентів в системі передбачено Журнал оцінок. Для його перегляду натискаємо в лівому нижньому куті «Журнал оцінок» у блоці «Налаштування» (Рис.22).

mvr22

Рис. 22. Вхід до Журналу оцінок.

   Після входу до Журналу оцінок екран виглядає таким чином (Рис.23). Важливо, що при наявності декількох груп, що навчаються в даному курсі, можна зробити перегляд окремих груп (підкреслено червоною лінією на Рис.23). Як видно, Журнал оцінок є таблицею, в якій наведені оцінки по всім тестам, присутнім в курсі. Більш детальну інформацію по окремим тестам можна одержати, якщо натиснути на написі «Тест …». Для прикладу натиснемо на Тест 1. Кінематика. На екрані з’явиться інформація по кожному студенту: коли почав відповідати, скільки часу витратив, кількість одержаних балів по окремим питанням, оцінка за тест в цілому і багато іншого (Рис.24).

mvr23

Рис. 23. Журнал оцінок.

mvr24

Рис. 24. Детальна інформація по студентам в Журналі оцінок.

   Для викладача є цікавим та важливим розподіл оцінок в групах. На Рис. 25 наведений такий розподіл. Аналізуючи цей розподіл, можна покращити якість тестових завдань. Однак, найбільш якісно це можна зробити при відносно великій кількості студентів.

mvr25

Рис.25. Розподіл оцінок в групі.

3.4. Яку інформацію можна одержати в Звітах про діяльність?

   Якщо потрібна ще більш детальна інформація по активності студентів, натискаємо на конкретному прізвищі студента, екран при цьому буде виглядати так як на Рис. 26.

mvr26

Рис. 26. Вхід до Звітів про діяльність.

   У лівій частині екрану видно напис «Звіти про діяльність», натиснувши на який переходимо до опції «Всі події», яка дає найбільш детальну інформацію про діяльність окремого студента.

   На Рис. 27 наведений фрагмент Звіту про діяльність студента.

mvr27

Рис.27. Звіт про діяльність користувача (усі події).

   На діаграмі показана кількість звернень студента по дням, нижче детально прописана інформація про звернення, в тому числі, IP-адреса комп’ютера, назви ресурсів, до яких звертався студент, і багато іншого.

   Вся ця інформація по успішності та активності студентів буде використовуватися викладачами, в тому числі, для виставлення підсумкової оцінки при проведенні весняного дистанційного семестру у лютому-березні 2017 року.