Методичні рекомендації студентам щодо навчання з використанням дистанційних технологій.


1. Реєстрація студентів в системі дистанційного навчання.
2. Підключення студентів до дистанційних курсів.
3. Вхід до системи ДН та редагування власної інформації.
4. Навчання студентів з використанням дистанційних технологій. 

Методичні рекомендації щодо організації навчання з використанням технологій дистанційного навчання.

1. Перші кроки викладача в системі дистанційного навчання.
2. Створення власного електронного (дистанційного) курсу.
3. Робота зі студентами в рамках створеного дистанційного курсу.

 

logoДистанційне навчання - це технологія, що базується на принципах відкритого навчання, яка широко використовує комп′ютерні учбові програми різного призначення і створює за допомогою сучасних телекомунікацій інформаційне освітнє середовище для вивчення навчального матеріалу і спілкування.

В ОНАХТ створений Центр дистанційного навчання (ЦДН), який дозволяє самостійно вивчити ряд дисциплін, що викладаються в академії.

Створення курсів у системі Moodle

 

1. Основи роботи з системою Moodle

2. Вхід до системи

4. Редагування курсу

5. Інтерактивні елементи курсу (частина 1)

6. Інтерактивні елементи курсу (частина 2)

Система Moodle (загальні відомості)

 

Система Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, тобто модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) являє собою пакет програмного забезпечення для створення курсів дистанційного навчання і web-сайтів.