ІV. Особливості організації навчального (навчально-виховного) процесу з використанням технологій дистанційного навчання

 

4.1 Дистанційна форма навчання в ОНАХТ базується на державних стандартах вищої освіти і технологіях дистанційного навчання.

4.2 Вимоги, які визначають рівень організаційного, кадрового, науково-методичного, матеріально-технічного, апаратного, програмного та інформаційного забезпечення в ОНАХТ впровадження та надання освітніх послуг за дистанційною формою навчання визначаються Наказом Міністерства освіти і науки України 30 жовтня 2013 року, № 1518, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 р. за № 1857/24389.

4.3 В ОНАХТ при організації навчального процесу за будь-якою формою навчання технології дистанційного навчання можуть використовуватись для методичного та дидактичного забезпечення самостійної роботи, контрольних заходів, а також при здійсненні навчальних занять.