ІІІ. Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання

 

3.1 Навчальний процес за дистанційною формою навчання в ОНАХТ здійснюється у таких формах: самостійна робота; навчальні заняття; практична підготовка, контрольні заходи. Основною формою організації навчального процесу за дистанційною формою є самостійна робота.

3.2 Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є: лекція, семінар, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші.

3.3 Лекція, консультація, семінар проводяться зі студентами (слухачами) дистанційно у синхронному або асинхронному режимі відповідно до навчального плану.

3.4 Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі.

3.5 Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних (контрольних) робіт, відбувається дистанційно в асинхронному режимі. Окремі практичні завдання можуть виконуватись у синхронному режимі, що визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

3.6 Лабораторне заняття проводиться очно у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях або дистанційно з використанням відповідних віртуальних тренажерів і лабораторій.

3.7 До інших видів навчальних занять при здійсненні навчального процесу можуть відноситись ділові ігри, виконання проектів у групах тощо. Ці види навчальних занять можуть проводитись очно або дистанційно у синхронному або асинхронному режимі, що визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

3.8 Практична підготовка студентів, які навчаються за дистанційною формою навчання, проводиться за окремо затвердженою в ОНАХТ програмою.

3.9 Контрольні заходи з навчальної дисципліни при здійсненні підготовки фахівців за дистанційною формою навчання у ОНАХТ включають проміжний (тематичний, модульний), підсумковий та інші визначені ОНАХТ контролі знань, умінь та навичок, набутих студентом, слухачем у процесі навчання.

Усі контрольні заходи у ОНАХТ можуть здійснюватись відповідно до рішення ОНАХТ дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема відеоконференц-зв’язку за умови забезпечення аутентифікації того, хто навчається, або очно.

3.10 Атестація отримувачів вищої освіти за дистанційною формою навчання здійснюється згідно з статтею 6 Закону України «Про вищу освіту».