Список створених дистанційних курсів

 

Дисципліни Автори Кафедра
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» доц. Нарушевич-Васильєва О.В. Українознавства та лінгводидактики
«Вища математика» доц. Угольніков О.П. Прикладної математики
«Іноземна мова (англійська)» (ОКР «бакалавр») доц. Вереітіна І.А. Іноземних мов
«Іноземна мова (англійська)» (ОКР «спеціаліст», «магістр») ст. викл. Денисова О.В.
«Основи охорони праці» доц. Дем’яненко Ю.І. Безпеки життєдіяльності
«Цивільний захист» ст. викл. Булюк В.І.
«Основи обчислювального інтелекту» проф. Артеменко С.В. Інформаційних систем та мереж
«Організація баз даних» ст. викл. Вохменцева Т.Б.
«Еколого-економічні основи сталого розвитку» доц. Диханов С.М. Теплофізики та прикладної екології
«Моделювання та прогнозування стану довкілля» доц. Диханов С.М.
«Фізика» доц. Корнієнко Ю.К. Прикладної фізики та електротехнологій
«Розподілені комп’ютерні системи та мережі» доц. Корнієнко Ю.К.
«Фізичні основи сучасних інформаційних технологій»

доц. Мураховський В.Г.,

доц. Корнієнко Ю.К.

«Методологія наукових досліджень» доц. Корнієнко Ю.К.
«Розробка САПР в машинобудуванні» ст. викл. Сіромля С.Г. Інформаційних технологій та кібербезпеки
«Технічний дизайн» доц. Ломовцев П.Б.
«Теорія комп’ютеризованого проектування складних об’єктів і систем» доц. Становська Т.П.
«Методи аналізу даних та їх організація» доц. Становська Т.П.
«Проектування сучасних інформаційних систем» доц. Становська Т.П.
«Системний аналіз предметної області» ст. викл. Сіромля С.Г.
«Системне програмне забезпечення» ст. викл. Швець Н.В.
«Геометричне моделювання машинобудівних об'єктів» доц. Ломовцев П.Б.
«Історія України» доц. Соловей А.О. Соціології, філософії та права
«Психологія» доц. Южакова О.І.
«Історія української культури» доц. Соловей А.О.
«Соціологія» доц. Димова О.В.
«Політологія» доц. Димова О.В.
«Філософія» ст. викл. Лар’яновський І.С.
«Правознавство» доц. Шишко О.Г.
«Інтелектуальна власність» ст. викл. Мордовець М.В.